Poštanski broj
Grad

Pravila


Online portal Imonet.rs
Online portal ImoNet.rs korisnicima u dobroj nameri osigurava korišćenje internet portala na kojem posetioci mogu pregledavati/objavljivati/menjati/brisati oglase o prodaji / najmu nekretnina.

Portal ImoNet.rs (smešten na internet domenu ImoNet.rs i ImmoNet.rs) sastoji se od oglasa za nekretnine, kontakt formulara, informativnih sadržaja, vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posetilaca i linkova ka spoljnim stranicama. Portal ImoNet.rs se ne smatra odgovornim za sadržaj na spoljašnim stranicama postavljenim od strane partnera, oglašivača i korisnika portala. Takođe portal ImoNet.rs nije odgovoran za nikakvu štetu nastalu objavljivanjem na portalu.
Sve sadržaje Portala ImoNet.rs (smešten na internet domenu ImoNet.rs i ImmoNet.rs) koristite na sopstvenu odgovornost.

Uslovi korišćenja
U nastavku su pravila i uslovi korišćenja portala ImoNet.rs. Molimo Vas da se upoznate sa njima pre korišćenja sadržaja portala oglasa za nekretnine.

Svi korisnici usluge portala oglasa za nekretnine koriste bez ikakve naknade.
Korišćenjem bilo kojeg dela Portala ImoNet.rs (smešten na internet domenu ImoNet.rs i ImmoNet.rs) i svih njegovih delova automatski prihvatate ove uslove korišćenja i smatraćemo da ste u potpunosti upoznati i da ste prihvatili pravila i uslove korišćenja portala ImoNet.rs (smešten na internet domenu ImoNet.rs i ImmoNet.rs). Ukoliko niste saglasni sa njima molimo Vas da ne pristupate portalu oglasa za nekretnine i da ne koristite njegov sadržaj. Ukoliko imate nekih neodoumica ili pitanja molimo Vas da nas kontaktirate na "Oglasi za nekretnine": info@ImoNet.rs.

Portal oglasa za nekretnine ImoNet.rs zadržava pravo izmene ovih pravila i uslova korišćenja bez prethodne najave kao i sam izgled  i sadržaj portala pa Vas zbog toga molimo da se povremeno informišete o mogućim promenama, a portal oglasa za nekretnine zadržava prava da uvodi i osmišljava i druge vrste usluga vezanih za promet nekretnina te ih nudi korisnicima.

Bez razlike da li ste registrovani ili neregistrovani član ni jedan deo portala (smešten na internet domenu ImoNet.rs i ImmoNet.rs) se ne sme koristiti u nezakonite svrhe, ni za promovisanje istih.


Pristup Portalu besplatnih oglasa za nekretnine

 • Pristup aplikaciji korisniku će biti omogućen putem korisničkog imena i lozinke, a koje u okviru dopuštenih i dostupnih mogućnosti bira sam korisnik prilikom svoje registracije.
 • Lozinka je tajan podatak i strogo je zabranjeno davanje lozinke trećim osobama. Korisnik je obvezan i odgovoran čuvati tajnost lozinke.
 • Isključivo je korisnik odgovoran za zloupotrebu i štetu koja može nastati neovlaštenim korištenjem njegove lozinke i niti u kojem slučaju ne može tražiti nadoknadu te štete od portala oglasa za nekretnine ImoNet.rs.
 • Ukoliko se utvrdi zloupotreba korisnikove lozinke, a bez obzira na krivicu korisnika, portal ImoNet.rs ima mu pravo uskratiti daljnje korištenje usluge.Objavljivanje oglasa i ostalog sadržaja

 • Imajte na umu da je nemoguće za osoblje ovog portala da potvrdi ispravnost postova. Imajte na umu da se ne prate objavljene poruke/oglasi, i kao takvi, nismo odgovorni za sadržaj. Ne garantujemo tačnost, potpunost ili korisnost bilo koje informacije predstavljene. Poruke izražavaju stavove autora, a ne i stavove ovog portala, njegovog osoblja, njegovih filijala ili vlasnika ovog portala. Svakome ko smatra da su poruke/oglasi neprikladni se savetuje da nas odmah obavesti (email). Zadržava se pravo da se ukloni nepoželjan sadržaj, u razumnom vremenskom roku, ako utvrdi da je uklanjanje neophodno. To nije automatski proces, međutim, molimo Vas da prihvatite da možda neće moći da se odmah izmene ili uklone određene poruke/oglasi.
 • Portal ne garantuje odsutnost grešaka na web stranici. Korisnik može kontaktirati ImoNet.rs ukoliko do grešaka dodje, kako bi ImoNet.rs, ukoliko je u mogućnosti, mogao da preduzme mere za rešavanje istih.
 • Korisnik je isključivo odgovoran za istinitost i tačnost podataka navedenih u svojim oglasima. ImoNet.rs ne snosi nikakvu odgovornost vezanu za korisnički sadržaj, za njegovu ispravnost, potpunost i poreklo, te ne odgovara za bilo kakve materijalne ili kaznene posledice korišćenja, obrade ili objave oglasa.
 • Korisnik se obvezuje svoje oglase redovno održavati te upisivati svaku eventualnu promenu podataka, kao i oglase bez odlaganja izbrisati ukoliko isti iz bilo kojeg razloga više nije aktuelan. Oglasi autmatski postaju neaktivni posle 30 dana od dana objavljivanja, a korisnik može obnoviti oglase u slucaju da to želi pristupom  na svoj korisnički profil.
 • Oglase neprimerenog sadržaja ImoNet.rs je ovlašten ukloniti bez posebnog pitanja ili obaveštenja, a čime se ničim ne dira u isključivu odgovornost korisnika pod čijim su korisničkim imenom i lozinkom ti oglasi objavljeni.
 • Strogo je zabranjeno objavljivanje oglasa i/ili fotografija, a koji bi se na bilo koji način protivili sa javnim moralom i/ili javnim poretkom i/ili koji bi na bilo koji način mogli vređati prava, osećaje ili rasnu, nacionalnu, seksualnu ili bilo koju drugu pripadnost trećih osoba.
 • Korisnik se obavezuje da ne objavljuje bilo koji oblik reklame i propagande s kojim ImoNet.rs nije eksplicitno saglasan.
 • Korisnik se obavezuje da ne objavljuje informacije zaštićene autorskim pravima kojim korisnik ne raspolaže ili bilo koje druge informacije koje korisnik nema pravo javno da objavljuje.
 • Korisnik se obavezuje da ne objavljuje na portalu bilo kakav kompjuterski kod ili informaciju bilo koje prirode, koji na bilo koji način ometa ispravno funkcionisanje Portala ili normalno funkcionisanje računara drugih korisnika.
 • Korisnik je saglasan da ce kontakt informacije koje objavi na Portalu biti dostupne svim drugim korisnicima.
 • Administrator sajta zadržavaja pravo da Vaš oglas bude obrisan u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga. Vlasnici sajta ne odgovaraju za istinitost navedenih oglasa i ne proveravaju verodostojnost samog teksta. Stoga vas molimo, ukoliko primetite neku prevaru, da nas obavestite kako bi taj oglas izbrisali.
 • Pri svakom unosu oglasa beleže se podaci. Zadržavamo pravo da upotrebimo sve nama dostupne informacije radi rešavanja eventualnih problema.
 • ZABRANJENO JE OBJAVLJIVANJE TUDJIH TELEFONSKIH BROJEVA, ADRESA I E-MAIL ADRESA!!! Molimo vas da ovo poštujete i da ne stvarate probleme drugim ljudima.

Legalni aspekti

 • ImoNet.rs i korisnici izričito ugovaraju kako će se komunikacija između njih odvijati pisano i to isključivo putem elektronske pošte (e-mail). U tu svrhu potrebno je da korisnik usluge dostavi davatelju usluge svoju tačnu e-mail adresu te brižljivo i promptno javlja portalu ImoNet.rs  svaku promjenu svoje e-mail adrese, kao i da redovno kontrolira ispravnost funkcionisanja svoje elektronske pošte.
 • Korisnik je isključivo materijalno i kazneno odgovoran za sve eventualne štetne posledice koje bi za treće fizičke ili pravne osobe mogle nastati korištenjem, objavom ili obradom njegovih oglasa.
 • Portal ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kakvom sadržaju na Internetu, do koga se došlo pomoću ovog Portala. Korišćenjem Portala prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog informacija do kojih ste došli pomoću ovog Portala, za štetu nastalu učitavanjem fajlova i dokumenata na vaš računar i za bilo koji drugi vid štete nastao zbog bilo kakvih sadržaja do kojih ste došli pomoću ovog Portala.
 • Korisnik se obvezuje nadoknaditi ImoNet.rs celokupnu štetu, a koju bi ovaj mogao pretrpeti radi netačnosti, neažurnosti ili neistinitosti oglasa korisnika kao i povrede tajnosti ili zloupotrebe korisnikove lozinke. ImoNet.rs ima pravo regresa prema korisniku za svaku eventualno isplaćenu štetu ili naknadu trećim osobama s kamatama i pratećim troškovima, a nastalu u svezi oglasa objavljenih pod korisničkim imenom i lozinkom korisnika usluge.
 • U slučaju bilo kojih parničnih postupaka, a koji bi eventualno bili pokrenuti protiv ImoNet.rs a u vezi oglasa korisnika ili naknade štete nastale radi oglasa korisnika, korisnik ovlašćuje ImoNet.rs da ga u tom postupku imenuje odgovornim vlasnikom oglasa i podataka, te zatraži da korisnik umjesto ImoNet.rs stupi kao stranka u parnicu a što je korisnik obavezan prihvatiti.
 • U slučaju spora stranke ugovaraju mesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Vršcu.Autorska Prava

 • Imonet.rs polaže autorska prava na sve sadržaje na internetskom domenu ImoNet.rs.
 • Celokupan sadržaj ponuđen na portalu (softver, HTML, JavaScript i Flash kod, tekstovi, logotip i dizajn, domen) pripada Imonet.rs i ne sme se ni u kom slučaju koristiti u bilo kakve svrhe bez eksplicitne saglasnosti ImoNet.rs.
 • Zabranjeno je svako menjanje, presnimavanje, objavljivanje i/ili kopiranje sadržaja, aplikacija, stranica i/ili koda u celini ili delomično od strane posetitelja, registriranih korisnika i/ili trećih osoba, a bez posebne saglasnosti portala ImoNet.rs. Ovo će se smatrati neovlaštenim korišćenjem portala ImoNet.rs, kao i kršenjem autorskih prava, te su takvi postupci podložni tužbi.


Ukoliko smatrate da je portal ImoNet.rs povredio Vaša autorska prava, molimo Vas da nam se obratite na e-mail: info@ImoNet.rs i sporni sadržaji biće uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe.Zaštita privatnosti
Portal štiti privatnost posetioca portala u najvećoj mogućoj meri.

Portal može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o posetiocima dobivene za vreme korišćenja portala (npr. podaci o računaru, o internet provideru, o internet pretraživaču i dr.).

Portal se obavezuje da prikupljene privatne podatke posetioca poput e-mail adrese, imena i prezimena neće bez dozvole istih prodavati niti distribovati.

Portal se obavezuje da će čuvati privatnost posetioca Portala, osim u slučaju teškog kršenja ovih uslova korišćenja i/ili nezakonitih aktivnosti posetioca.

Poštovani korisnici ako imate bilo kakva pitanja ili primedbe u vezi sa ovim Portalom, pošaljite na e-mail: info@ImoNet.rs

Poslednja izmena: 21. Novembar 2011. godine

 • Najnovije novosti
 • Popularne novosti

Error: No articles to display

Error: No articles to display

Vi ste ovde: Home
Sadržaj CenaGrad Datum
NOVČANE POZAJMICE KREDITI

NOVČANE POZAJMICE KREDITI (Kupoprodaja / Poslovni prostor)

Nudimo razne vrste kredita uz kamate od 3%. Krediti bez jamaca, Krediti od banaka, Stambeni zajmovi,...
0 €

Zagreb, Beograd, Sarajevo
17. 06. 2020.
Broj pregleda: 63
Brži Krediti Za Sve Pojedince

Brži Krediti Za Sve Pojedince (Poslovna saradnja / Projekti)

Nudimo pozajmice za pravna i fizicka lica. Pozajmice od 2.000 eura do 650.000. eura, Za vece pozajmi...
10 €
Srbija
Srbija
22. 06. 2020.
Broj pregleda: 92
Prodajem kucu u Kaludjerici

Prodajem kucu u Kaludjerici (Kupoprodaja / Kuće)

Kuca koja se nalazi u naselju Kaludjerica...renovirana...sastoji se od podruma,prizemlja,1.sprata i ...
85.000 €
Kaludjerica
Beograd
09. 07. 2020.
snezaoglasi
Broj pregleda: 91